The sentence/clause beginnings in English and Czech

Variant title
Anglický a český začátek věty
Author: Golková, Eva
Source document: Brno studies in English. 1991, vol. 19, iss. 1, pp. [103]-118
Extent
[103]-118
  • ISSN
    0231-5351
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Cooper, Ch. R. and Greenbaum, S., ed. (1986). Studying writing: Linguistic approaches, Written communication annual 1 (Beverly Hills).

[2] Dušková, L. (1975). On some semantic and FSP aspects of the subject in Czech and in English , Philologica Pragensia 18.199—221.

[3] Firbas, J. (1954). Anglická větná interpunkce [English sentence punctuation], Časopis pro moderní filologii 36.152—64 (Prague).

[4] Firbas, J. (1956). Poznámky k problematice anglického slovního pořádku z hlediska aktuálního členění větného [Some notes on the problem of English word order from the point of view of FSP], Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 4.93—107 (Brno).

[5] Firbas, J. (1986). On the dynamics of written communication in the light of the theory of functional sentence perspective , in Cooper and Greenbaum 1986.40—71.

[6] Firbas, J. (forthcoming). Functional sentence perspective in written and spoken communication (Cambridge).

[7] Golková, E. (1987). On FS P functions of the first syntactic element in the English sentence , Brno studies in English 17.87—96.

[8] Hais, K. (1975). Anglická mluvnice [An English grammar] (Prague).

[9] Hladký, J. (1983). Parts of speech and spheres of modality in English and Czech , Brno studies in English 15.87—109.

[10] Nebeská, I. (1985). Kvantitativní charakteristiky souvětí , in Těšitelová et al. 1985. 126—41.

[11] Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and Svartvik, J. (1972). A grammar of contemporary English (London).

[12] Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English language (London).

[13] Svoboda, A. (1981). Diatheme (Brno).

[14] Svoboda, A. (1983). Thematic elements , Brno studies in English 15.49—85.

[15] Šmilauer, V. (1969). Novočeská skladba [A Modern Czech syntax] (Prague).

[16] Těšitelová, M. et al. (1985). Kvantitativní charakteristiky současné češtiny [Quantitative characteristics of contemporary Czech] (Prague).

[17] Uhlířová, L. (1987). Knížka o slovosledu [A booklet on word order] (Prague).