Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. S, Řada anglistická 2001, vol. 50, iss. S7