Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
1966, vol. 45, iss. U1

Year: 1996
Publication year: 1997
ISSN: 1211-6971
ISBN: 80-210-1540-3

Table of contents:

Články – Articles
[5] Úvodem k nové pedagogické řadě - U | pdficon
[7]-20 Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností Rabušicová, Milada | pdficon
[21]-31 Predikační analýza vývoje školní klasifikace úspěšných absolventů VŠ Sup, Jan | pdficon
[33]-49 Školní poradenství ve světle teoretické a empirické analýzy Hřebíček, Libor | pdficon
[51]-66 Participativní řízení škol a kroužky kvality jako jeho netradiční forma Pol, Milan | pdficon
[67]-84 Pedagogické zřetele v péči o děti se syndromem lehké mozkové dysfunkce Telcová, Jana | pdficon
[85]-90 Výukové potíže žáků na základní škole : (výsledky empirického šetření) Janderková, Dita | pdficon
Ze zahraniční spolupráce – External cooperation
[93]-102 The development of qualitative research in German speaking countries Schratz, Michael | pdficon
Zprávy a krátká sdělení – Report
[105]-110 Obraz domova v pohledu dětí středního školního věku Schauerová, Alena | pdficon
[111]-113 Příprava učitelů ekologické výchovy : (v denní a distanční formě) Kryštofová, Jarmila | pdficon
[115]-121 Analýza záznamu pedagogické komunikace Hamalová, Dagmar | pdficon
[123]-124 Výzkum autoritářské osobnosti jako učitele Novotný, Petr | pdficon

Search


Advanced Search

Browse