Proměny skautského výchovného systému v historické perspektivě

Variant title
Metamorphoses of the scouting education system in historical perspective
Author: Nehyba, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. [157]-165
Extent
[157]-165
  • ISSN
    1211-6971
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document