K problematice činitelů působících ve vyučování a k jejich vlivu na prospěch či neprospěch žáků na základní škole

Variant title
About problems of factors which have an influence on schooling and about theirs influence on school results of pupils at the primary school
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998, vol. 46, iss. U2, pp. [119]-125
Extent
[119]-125
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document