Rozvoj vztahů školy a rodiny : několik zahraničních inspirací

Variant title
School and family relations development : some foreign inspirations
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998, vol. 46, iss. U2, pp. [5]-34
Extent
[5]-34
  • ISSN
    1211-6971
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Příspěvek vznikl v rámci projektu "Management pro ředitele středních škol", RS 95 CP 001.
Document