Interdisciplinarita a mezioborové vztahy se zřetelem k uměnovýchovným předmětům

Variant title
Interdiscipline and inter-subject relations in art-education subjects
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998, vol. 46, iss. U2, pp. [49]-64
Extent
[49]-64
  • ISSN
    1211-6971
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document