Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století

Title: Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století
Variant title
Main topics, questions and problems of educational policy in modern European society from the 60's to the 90's of 20th Century
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998-1999, vol. 47-48, iss. U3-4, pp. [25]-41
Extent
[25]-41
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language