ECER 2001: Evropská konference pedagogického výzkumu

Variant title
ECER 2001: European Conference of Educational Research
Author: Novotný, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. [119]-122
Extent
[119]-122
  • ISSN
    1211-6971
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Document