České a zahraniční grantové nabídky a jejich využívání školami sekundární a terciární úrovně - ukončení první fáze projektu

Variant title
Czech and foreign grants and their use by schools of secondary and tertiary level - terminating the project's opening phase
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. [93]-98
Extent
[93]-98
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document