Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
2007, vol. 56, iss. V10

Issue title: Milanu Suchomelovi k osmdesátinám
Year: 2007
Publication year: 2008
ISSN: 1213-2144
ISBN: 978-80-210-4686-3

Table of contents:

[5]-6 Profesoru Milanu Suchomelovi k narozeninám Kudrnáč, Jiří | pdficon
[7]-9 Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008) Kudrnáč, Jiří | pdficon
[11]-22 Tři typy mimesis Sládek, Ondřej | pdficon
[23]-28 O umění a bytí Tlustý, Jan | pdficon
[29]-36 Nečtenář Trávníček, Jiří | pdficon
[37]-46 Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní Fišer, Zbyněk | pdficon
[47]-55 Několik srovnání Samuela Becketta s Dantem Alighierim : reprezentace lidské přirozenosti a Očistce Osolsobě, Petr | pdficon
[57]-68 Útěcha a rozjímání : k práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře Bočková, Hana | pdficon
[69]-75 K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky období baroka Soleiman pour Hashemi, Michaela | pdficon
[77]-90 Co víme a nevíme o recepci Michnovy písně Nebeští kavalérové Škarpová, Marie | pdficon
[91]-99 Prvky beletrizace v barokních memoárech V.F. Kocmánka Vítová, Andrea | pdficon
[101]-122 P. Timotej Raisky, S.J., olomoucký univerzitní rektor a český jezuitský provinciál Fiala, Jiří | pdficon
[123]-133 Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha Fránek, Michal | pdficon
[135]-144 Březinova Vedra, aneb, Ucházet se o báseň Tureček, Dalibor | pdficon
[145]-157 Romantická stopa ve Wintrově novelistické povídce Vojačka Urválková, Zuzana | pdficon
[159]-166 Šaldův střet s předválečnou modernou Tichý, Martin | pdficon
[167]-172 Veselé pohádky Pavla Eisnera Nováková, Luisa | pdficon
[173]-183 Kunderovy nesměšné postavy Směšných lásek Fořt, Bohumil | pdficon
[185]-193 Tré cest do Compostely Bednářová, Jitka | pdficon
[195]-201 Čekání na básníka : (mladá básnická generace na počátku 90. let 20. století) Balaštík, Miroslav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse