Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
2008, vol. 57, iss. V11

Year: 2008
Publication year: 2009
ISSN: 1213-2144
ISBN: 978-80-210-5034-1

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-14 K milostné alegorii lovu ve vybraných dílech německé pozdně středověké literatury a ve staročeském Tkadlečkovi Stanovská, Sylvie | pdficon
[15]-24 Čeští osvícenci a Ferenc Széchényi Pražák, Richard | pdficon
[25]-45 Mordýřská katovna, aneb, Peleš lotrovská, czyli, Josef Váchal czyta powieść brukową Gawarecka, Anna | pdficon
[47]-55 S/T-amizdat Steiner, Peter | pdficon
[57]-69 Bible a demytologizace : k náboženské hermeneutice Rudolfa Bultmanna Sládek, Ondřej | pdficon
[71]-79 Fictional worlds' characters: people or clothes hangers? Fořt, Bohumil | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
[81]-84 [Rambousek, Jiří. Doba, knihy, autoři: články, medailony a recenze z let 1988–2007] Pražák, Richard | pdficon

Search


Advanced Search

Browse