Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
2004, roč. 53, č. V7

Rok: 2004
Rok vydání: 2007
ISSN: 1213-2144
ISBN: 978-80-210-4396-1
Poznámka: Část sborníku je věnována uctění památky prof. PhDr. Josefa Hrabáka, DrSc.

Obsah:

Stati – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-44 Liturgické otvory : k poetice Máchova Máje Pynsent, Robert B. | pdficon
[45]-50 Patočkova filozofie literatury Tlustý, Jan | pdficon
[51]-63 Co je aluze Zapletal, Petr | pdficon
[65]-75 Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole Fišer, Zbyněk; Cholastová, Jitka | pdficon
[77]-83 Historický román Aloise Jiráska Všetička, František | pdficon
[85]-97 K reflexi regionalismu v české literární vědě : památce prof. Josefa Hrabáka Martinek, Libor | pdficon
[99]-102 Próza dvacátého století očima Josefa Hrabáka Vlašín, Štěpán | pdficon
[103]-106 Josef Hrabák a Opava Urbanec, Jiří | pdficon
[107]-112 K Hrabákově úpravě staročeské svatokateřinské legendy Pavera, Libor | pdficon
[113]-116 K pojmu pololidová literatura Pražák, Richard | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
[117]-118 Cesta k poetice Hrabalovy tvorby Kšicová, Danuše | pdficon
119-122 Maďarské Dějiny české literatury Pražák, Richard | pdficon
122-125 Závažný přínos maďarské bohemistiky Pražák, Richard | pdficon
125-126 Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris Maroušková, Vladimíra | pdficon
127 Redakční poznámka | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet