Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 1999, vol. 48