Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2003, vol. 52, iss. R8