Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2002, vol. 51, iss. R7