Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2007, vol. 56, iss. R12