Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 1998, vol. 47, iss. R3