Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
1993, vol. 42, iss. B40

Year: 1993
Publication year: 1993
ISBN: 80-210-0806-7

Table of contents:

Články
[7]-16 Ontologie a dnešní věda Šmajs, Josef | pdficon
[17]-22 Antropocentrismus v otázkách a odpovědích Krob, Josef | pdficon
[23]-29 Blochova a Benjaminova filozofická reakce na válku a revoluci Kudrna, Jaroslav | pdficon
[31]-40 Diskurs, metafora a interpretace : k pojetí hetmeneutiky u P. Ricoeura v šedesátých a sedmdesátých letech našeho století Hroch, Jaroslav | pdficon
[41]-47 Je historie věda? Holzbachová, Ivana | pdficon
[49]-52 Životní dráha jako zápas o identitu člověka Nový, Lubomír | pdficon
[53]-64 Zwei Texte von Johannes Duns Scotus zur Philosophy of mind Richter, Vladimír | pdficon
[65]-69 Вопрос художественного образа в ареопагитической эстетике Besik, Barateli | pdficon
[71]-75 Brněnský filozofický seminář Gabriel, Jiří | pdficon
[77]-79 J.L. Fischer a strukturalismus Holzbachová, Ivana | pdficon
[81]-84 Reflexe krize demokracie u J.L. Fischera Hodovský, Ivan | pdficon
[85]-86 Z brněnských Masarykian : J.L. Fischer, A. Obrdlík Nový, Lubomír | pdficon
[87]-90 Filozofie a brněnský kulturní kontext Zouhar, Jan | pdficon
Recenze a referáty
[91]-92 [Keller, Jan. Nedomyšlená společnost] Holzbachová, Ivana | pdficon
92-93 [Duby, Georges. L'histoire continue] Holzbachová, Ivana | pdficon
93-94 [Štěpán, Jan. Logika a logické systémy] Materna, Pavel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse