Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
1989-1990, roč. 38-39, č. B36-37

Rok: 1989-1990
Rok vydání: 1990
ISBN: 80-210-0170-4

Obsah:

Stati
[5] K 200. výročí narození J.E. Purkyně : [portrét J.E. Purkyně] | pdficon
[7]-17 J. Ev. Purkyněs Zeugungsbegriff im naturphilosophischen Kontext Loužil, Jaromír | pdficon
[19]-27 Místo J.E. Purkyně v dějinách českého filozofického myšlení : poznámky k tématu Purkyně a filozofie Gabriel, Jiří | pdficon
[29]-39 Antické myšlení jako historický typ filozofování Cetl, Jiří | pdficon
[41]-51 Příroda a společnost v díle J.-J. Rousseaua Holzbachová, Ivana | pdficon
[53]-61 K problému humanizace přírody Šmajs, Josef | pdficon
[63]-71 Na prahu stáří : poznámky k některým doporučením gerentologů Tošenovský, Ludvík | pdficon
[73]-82 Z poloviny třicátých let : z listů o druhých a o sobě Fischer, Josef Ladislav | pdficon
[83]-85 Jubilující docenti katedry filozofie | pdficon
Recenze a referáty
[87]-88 [Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy] Hroch, Jaroslav | pdficon
88-90 [Dubnička, Ján. Čas a kauzalita] Krob, Josef | pdficon
90-92 [Linhart, Josef; Novák, Vladimír J.A. Princip odrazu v biologii a psychologii: evoluční a systémové aspekty] Tošenovský, Ludvík | pdficon
92-93 [Steindl, Rudolf. Kontinuita života] Davídková, Martina | pdficon
94 [Kuchowicz, Zbigniew. O biologiczny wymiar historii: ksiąźka propozycji] Holzbachová, Ivana | pdficon
95-96 [Lewis, Hywel D. Freedom and alienation] Hroch, Jaroslav | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet