Ohlas a recepce Někrasovova díla v makedonské a bulharské literatuře

Variant title
Н.А. Некрасов у южных славян
N.A. Nekrasov u južnych slavjan
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 21, iss. D19, pp. [43]-50
Extent
[43]-50
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document