[Janaszek-Ivaničková, Halina. O wspólczesnej komparatystyce literackiej]