Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
1954, vol. 3, iss. D1

Year: [1954]
Publication year: 1955

Table of contents:

Články – Статьи
[5]-40 Josef Dobrovský a jazykově literární obrození u Slovanů : (k dvoustému výročí narození slovanského patriarchy) Wollman, Frank | pdficon
41-47 K řeckým epigramům o nahluchlých Stiebitz, Ferd. | pdficon
48-66 Crescente fide, Gumpold a Kristián : (příspěvek k datování Legendy Kristiánovy s dodatkem o dnešním stavu této otázky) Ludvíkovský, Jaroslav | pdficon
67-86 Eine unbekannte bairische Verslegende von den 10.000 Rittern aus dem 14. Jahrhundert : Herrn Prof. Dr. František Kahla (Bratislava) zugeeignet Zatočil, Leopold | pdficon
87-99 Protipanská cantilena inhonesta z šestnáctého století Hrabák, Josef | pdficon
100-107 Dva obrazy ilusionistů v Nerudových Povídkách malostranských Závodský, Artur | pdficon
108-122 Henry Fielding Štěpaník, Karel | pdficon
123-135 Anatole France a otázka humanitního studia : univ. prof. dr. Františku Novotnému Novák, Otakar | pdficon
136-140 Lewis Grassic Gibbon : krátká poznámka o málo známém průkopníku socialistického realismu v Britannii Kocmanová, Jessie | pdficon
141-153 Styl brněnských románů Rudolfa Těsnohlídka Jelínek, Milan | pdficon
[154]-161 K problému jazykového míšení v literárním díle : (řečtina a latina u D. Magna Ausonia) Bartoněk, Antonín | pdficon
Zprávy – Сообщения
162 Jubilejní oslavy Aristofana, Čechova, Dvořáka, Fieldinga a Praxitela Štěpaník, Karel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse