Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
1992, vol. 41, iss. D39

Year: 1992
Publication year: 1992
ISBN: 80-210-0869-5

Table of contents:

Stati
[7]-15 Představa subjektu ve versologické metodě Jiráček, Pavel | pdficon
[17]-24 Пpoблeмa литepaтypнoй звoлюции [i.e. эволюции] в кoнцeпции пpaжcкoй cтpyктypaльнoй эcтeтики Mikulášek, Miroslav | pdficon
[25]-32 Manualník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce Bočková, Hana | pdficon
[33]-39 K Račínovu spisu Čtyry živlové Horáková, Michaela | pdficon
[41]-48 Bridelovo umění slova Kopecký, Milan | pdficon
[49]-55 Kompozice Bridelovy básně "Co Bůh? Člověk?" Vintr, Josef | pdficon
[57]-61 Adamité Jakuba Arbesa Všetička, František | pdficon
[63]-74 Nerudův společensko-politický fejeton jako žánr Tureček, Dalibor | pdficon
[75]-81 Poetika českého humoru : (Hašek - Čapek - Hrabal) Kšicová, Danuše | pdficon
[83]-91 Portrétní postupy Karla Čapka Kožmín, Zdeněk | pdficon
[93]-103 Nástup mladé básnické generace v letech 1939-1940 Pavelka, Jiří | pdficon
[105]-113 Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím : poznámky k interpretaci Fišer, Zbyněk | pdficon
[115]-122 Souvislosti tvorby N.S. Leskova Pospíšil, Ivo | pdficon
[123]-129 Místo personifikace v povídkách S.N. Sergejeva-Cenského Dohnal, Josef | pdficon
[131]-137 Texникa cмexa y M. Бyлгaкoвa : (cpeдcтвa coздaния кoмичecкoгo в "Poкoвыx яйцax") Binová, Galina Pavlovna | pdficon
Jubilea
[139]-147 K životnímu výročí Vlastimila Válka Jeřábek, Dušan | pdficon
[149]-154 K šedesátinám Karla Palase Kopecký, Milan | pdficon
[155]-164 Jubileum Danuše Kšicové Mikulášek, Miroslav | pdficon
[165]-172 Bibliografie díla Josefa Hrabáka za léta 1982-1990 Krčmová, Marie | pdficon

Search


Advanced Search

Browse