O jednom motivu : (ke genezi prózy Jana Nerudy U tří lilií)

Title: O jednom motivu : (ke genezi prózy Jana Nerudy U tří lilií)
Variant title
Об одном мотиве : (генезис повести Яна Неруды "У трех лилей")
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. [73]-78
Extent
[73]-78
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language