[Bukáček, Josef. Carlo Goldoni]

Title: [Bukáček, Josef. Carlo Goldoni]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 123-127
Extent
123-127
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Bukáček, Josef. Carlo Goldoni : osobnost a doba. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.