Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická

ISSN: 0231-7915
Variantní název: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. E, Series archaeologica et classica
Vydavatel: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1956-1995
Popis: Archeologicko-klasická řada (řada E) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7915, vycházela v letech 1956-1995. Zahrnovala příspěvky z pravěké, časně historické a středověké archeologie, z oblasti klasické archeologie a filologie a dějin starověku. V roce 1996 se rozdělila na dvě samostatné řady: řadu M - archeologickou (ISSN 1211-6327) a řadu N - klasickou (ISSN 1211-6335), na které od 2009 navázaly recenzované vědecké časopisy Studia archaeologica Brunensia, ISSN 1211-6327) a Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).
Popis: Series archaeologica et classica (E) of Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (= Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis), ISSN 0231-7915, was published in 1956-1995. It included contributions from the field of prehistoric, early historic and medieval archaeology, classical archaeology and classical philology, and Ancient history. In 1996, this Series archaeologica et classica was separated into two series: archaeological series (M), ISSN 1211-6327, and classical series (N), ISSN 1211-6335. Starting from 2009, these two series were transformed into peer reviewed scholarly journals Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1211-6327) a Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).

Ročníky, čísla

1956   (Ročník 5 v edici SPFFBU) E1
1957   (Ročník 6 v edici SPFFBU) E2
1958   (Ročník 7 v edici SPFFBU) E3
1959   (Ročník 8 v edici SPFFBU) E4
1960   (Ročník 9 v edici SPFFBU) E5
1961   (Ročník 10 v edici SPFFBU) E6
1962   (Ročník 11 v edici SPFFBU) E7
1963   (Ročník 12 v edici SPFFBU) E8
1964   (Ročník 13 v edici SPFFBU) E9
1965   (Ročník 14 v edici SPFFBU) E10
1966   (Ročník 15 v edici SPFFBU) E11
1967   (Ročník 16 v edici SPFFBU) E12
1968   (Ročník 17 v edici SPFFBU) E13
1969   (Ročník 18 v edici SPFFBU) E14
1970   (Ročník 19 v edici SPFFBU) E15
1971   (Ročník 20 v edici SPFFBU) E16
1972   (Ročník 21 v edici SPFFBU) E17
1973-1974   (Ročník 22-23 v edici SPFFBU) E18-19
1975-1976   (Ročník 24-25 v edici SPFFBU) E20-21
1977-1978   (Ročník 26-27 v edici SPFFBU) E22-23
1979   (Ročník 28 v edici SPFFBU) E24
1980   (Ročník 29 v edici SPFFBU) E25
1981   (Ročník 30 v edici SPFFBU) E26
1982   (Ročník 31 v edici SPFFBU) E27
1983   (Ročník 32 v edici SPFFBU) E28
1984   (Ročník 33 v edici SPFFBU) E29
1985   (Ročník 34 v edici SPFFBU) E30
1986   (Ročník 35 v edici SPFFBU) E31
1987   (Ročník 36 v edici SPFFBU) E32
1988   (Ročník 37 v edici SPFFBU) E33
1989-1990   (Ročník 38-39 v edici SPFFBU) E34-35
1991   (Ročník 40 v edici SPFFBU) E36
1992   (Ročník 41 v edici SPFFBU) E37
1993   (Ročník 42 v edici SPFFBU) E38
1994   (Ročník 43 v edici SPFFBU) E39
1995   (Ročník 44 v edici SPFFBU) E40

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet