Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic

Variant title
Die Gräber der Glockenbecherkultur und der Úněticer Kultur aus Chrlice
Могилы культуры с колоколообразными сосудами и унетицкой культуры в Хрлицах
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Stuchlíková, Ludmila (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [207]-218
Extent
[207]-218
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document