Neolitické dílny z Vedrovic-Zábrdovic

Variant title
Die neolithischen Werkstätten aus Vedrovice-Zábrdovice
Мастерские со времени неолита в Ведровицах-Забрдовицах
Masterskije so vremeni neolita v Vedrovicach-Zabrdovicach
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [133]-139
Extent
[133]-139
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document