Poznámky k nálezům vypíchané keramiky z bývalé Markovy cihelny ve Vyškově na Moravě

Variant title
Bemerkungen zu den Funden der Stichbandkeramik aus der ehemaligen Marek-Ziegelei in Vyškov in Mähren
Замечания к находкам накольчато-ленточной керамики, найденным на территории бывшего кирпичного завода в г. Вышков в Моравии
Zamečanija k nachodkam nakol'čato-lentočnoj keramiki, najdennym na territorii byvšego kirpičnogo zavoda v g. Vyškov v Moravii
Author: Jaroš, Jiří
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [35]-49
Extent
[35]-49
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Památce Gabriela Křívánka
Document