Der numerische Code der mährischen bemalten Keramik - seine Struktur und Anwendung

Variant title
Numerický kód moravské malované keramiky - jeho struktura a použití
Цифровой код моравской расписной керамики - стуктура и его применение
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [91]-100
Extent
[91]-100
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document