Makotřasy - čtvercové "opevnění" na sídlišti kultury nálevkovitých pohárů v Čechách

Variant title
Makotřasy - quadratisches Erdwerk auf der Siedlung der Trichterbecherkultur in Böhmen
Макотржасы [i.e. Макотршасы] - укрепление квадратной формы на поселении культуры воронкообразных кубков в Чехии
Makotržasy [i.e. Makotršasy] - ukreplenije kvadratnoj formy na poselenii kul'tury voronkoobraznych kubkov v Čechii
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [157]-173
Extent
[157]-173
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document