Pozůstatky lidských koster z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích

Variant title
Die menschlichen Skelettüberreste aus der neolithischen Siedlung in Těšetice-Kyjovice
Останки человеческих скелетов из неолитического поселения в Тешетицах-Киевицах
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [195]-197
Extent
[195]-197
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document