Stav výzkumu kultury s moravskou malovanou keramikou na Hradisku u Kramolína (okr. Třebíč)

Variant title
Der Forschungsstand der Kultur mit mährischer bemalter Keramik auf dem Burgwall bei Kramolín (Kr. Třebíč)
Состояние исследований культуры с моравской расписной керамикой в городище вблизи Крамолина (район Тржебич [i.e. Тршебич])
Sostojanije issledovanij kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj v gorodišče vblizi Kramolina (rajon Třebič [i.e. Tršebič])
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [101]-113
Extent
[101]-113
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document