Kvartérně-geologický výzkum na lokalitě Těšetice-Kyjovice

Variant title
Die quartär-geologische Forschung auf der Lokalität Těšetice-Kyjovice
Четвертично-геологическое исследование местонахождения Тешетице-Киевице
Četvertično-geologičeskoje issledovanije mestonachoždenija Tešetice-Kijevice
Author: Zeman, Antonín
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [185]-189
Extent
[185]-189
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document