Ze staroslověnské syntaxe: kongruence v osobě

Variant title
Zur altkirchenslavischen Syntax: Kongruenz in der Person
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, vol. 40, iss. E36, pp. [63]-72
Extent
[63]-72
  • ISSN
    0231-7915
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document