Diplomové práce obhájené na katedře prehistorie FF UJEP v Brně v letech 1971 až 1975

Variant title
Katheder für Prähistorie an der J.-E.-Purkyně-Universität zu Brno - Diplomarbeiten 1971 bis 1975
Дипломные работы, защищенные на кафедре археологии философского факультета Универcитета им. Я.Э. Пуркине в г. Брно в период с 1971 по 1975 гг.
Contributor
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Schiller, V. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. [273]-276
Extent
[273]-276
Type: Other
Language
Czech
License: Not specified license
Document