[Цигилик, В.М. Населення верхнього поднïстров'я перших столïть нашоі ери]

Variant title
[Cyhylyk, V.M. Naselennja verchn'oho Podnjistrov'ja peršych stoljit' našoji ery]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 301-304
Extent
301-304
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document