Remarks to the chronology of the ei, ou monophthongization in Greek

Variant title
Poznámky k chronologii monoftongizace dvojhlásek ei, ou v staré řečtině
Contributor
Pavlík, B. (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. [135]-146
Extent
[135]-146
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document