Die Bedeutung des lateinischen Humanismus für die tschechische Literatur und seine Beziehung zur tschechischen Wirklichkeit

Variant title
Значение латинского гуманизма для чешской литературы и его отношение к чешской действительности
Značenije latinskogo gumanizma dlja češskoj literatury i jego otnošenije k češskoj dejstvitel'nosti
Význam latinského humanismu pro českou literaturu a jeho vztah k české skutečnosti
Author: Hrabák, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. [187]-196
Extent
[187]-196
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Document