K nejnovějším názorům o mykénské koiné

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 277-[279]
Extent
277-[279]
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje pojednání a odkazy na studie týkající se mykénské koiné, např. T. B. L. Webste, From Mycenae to Homer; N. S. Grinbaum, Kritomikenskije texty i drevnegrečeskije dialekty, aj.
Document