Starolengyelská ornamentace v oblasti středního Podunají

Variant title
Altlengyelzeitliche Ornamentik im Raum des Mitteldonaubeckens
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 19-35
Extent
19-35
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document