Sídliště s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Brankovicích (okr. Vyškov)

Variant title
Neue Siedlung mit der neolithischen mährischen bemalten Keramik in Brankovice (Bez. Vyškov)
Новое поселение с неолитической моравской расписной культурой в Бранковицах (район Вышков, Моравия)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 316-317
Extent
316-317
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document