Sídlištní objekty z výzkumné sezóny 1971 na hradisku u Kramolína

Variant title
Siedlungsobjekte aus der Ausgrabungssaison 1971 auf dem Burgwall bei Kramolín
Селищные объекты, откытые [i.e. открытые] во время раскопок в 1971 г. на городище вблизи Крамолина
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. [195]-209
Extent
[195]-209
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document