K filozofické interpretaci Platónovy teorie vzniku světa v dialogu Timaios (48 E až 58 C)

Variant title
Zur philosophischen Interpretation der Platonischen Teorie der Weltenstehung im Dialog Timaios (48 E bis 58 C)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, vol. 37, iss. E33, pp. [33]-39
Extent
[33]-39
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document