[Slovník středověké latiny v českých zemích]

Variant title
[Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. 1, a - afuugo]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 28, iss. E24, pp. 164-166
Extent
164-166
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Slovník středověké latiny v českých zemích = Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. 1, a - afuugo. 1. vyd. Praha: Academia, 1977- . 100 s. ISBN 80-200-0073-9.
Document