Procesy specifikace v archeologii a jejich odraz v metodologii oboru

Variant title
Processe der Spezifikation in der Archäologie und ihre Widerspiegelung in der Metodologie des Faches
Процессы спецификации в археологии и их отражение в методологии предмета
Processy specifikacii v archeologii i ich otraženije v metodologii predmeta
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 28, iss. E24, pp. [109]-115
Extent
[109]-115
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document