Domitianovské reliéfy od Cancellerie

Variant title
The Domitianic reliefs of Cancelleria
Рельефы Домициана из Канчелерии
Rel'jefy Domiciana iz Kančelerii
Contributor
Černá, Vidoslava (Translator of Summary)
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 28, iss. E24, pp. [47]-56
Extent
[47]-56
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document