Neolitické sídliště v poloze "Kopaniny" u Nové Vsi, okr. Brno-venkov

Variant title
Die neolithische Siedlung in der Flur "Kopaniny" bei Nová Ves, Bez. Brno-venkov
Неолитическое поселение в местонахождении Копанины в близи села Нова Вес, район Брно
Neolitičeskoje poselenije v mestonachoždenii Kopaniny v blizi sela Nova Ves, rajon Brno
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. [77]-91
Extent
[77]-91
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document