Železné sekerovité hřivny z Břeclavi-Pohanska

Variant title
Axtförmige Eisenbarren von Břeclav - Pohansko
Железные топоровидные гривны из г. Бржецлав-Поганско
Železnyje toporovidnye grivny iz g. Bržeclav-Pogansko
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. [171]-199
Extent
[171]-199
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document